PAN kunstforum niederrhein

het postermuseum in emmerich – duitsland
Het PAN kunstforum niederrhein e. V. in Emmerich - Germany!

De stichting

Stichtig PAN kunstforum Nederrijn - Collectie Ursula en Ernst Müller

De stichting “PAN – Ernst Müller collectie” werd opgericht op 6 december 1999 en op 23 december 1999 goedgekeurd door de districtregering van Düsseldorf. Het doel van de stichting PAN (Plakatmuseum am Niederrhein) is de bevordering van kunst en cultuur. Het doel van de stichting wordt gerealiseerd door:

De bestuursorganen van de stichting zijn de adviesraad en de raad van bestuur.

 

De adviesraad van de stichting

De adviesraad bepaalt de richtlijnen van het stichtingswerk en houdt toezicht op de raad van bestuur.

Irene Möllenbeck Voorzitter
BM Peter Hinze Plaatsvervangende Voorzitter en vertegenwoordiger van de stadt Emmerich
Walter Schieck Vertegenwoordiger van de “Stadtsparkasse Emmerich-Rees”
Reimund Sluyterman Vertegenwoordiger van het PAN
Raimund Müller Vertegenwoordiger van de familie van de stichter
Guido Heuvelmann Assessor
Gabriele Krafft Assessor
Birga Lischke-Pooth Assessor
Thomas Terwey Assessor

 

De raad van bestuur van de stichting

De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting in juridische en niet-juridische zin, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en voert besluiten van de adviesraad uit.

Karl Janssen Voorzitter
Sascha Tück Assessor

Contactgegevens van de stichting:

Stichting PAN kunstforum Nederrijn
Irene Möllenbeck
Agnetenstraße 2
DE – 46446 Emmerik a.d. Rijn

Tel.: : +49 (0) 28 22 – 53 70 115
E-Mail : irene.moellenbeck@web.de

 

Samenwerkingsverband van het PAN en de Hochschule Rhein-Waal

In 2014 zette het PAN kunstforum Nederrijn in Emmerik a.d. Rijn en de nog jongere faculteit van communicatie en milieu van de Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort een samenwerkingsverband op, met als doel de versterking van het culturele landschap en de regio in algemene zin, het stimuleren van nieuwe impulsen, met gebruikmaking van bestaande synergieën en uitwisseling van kennis. “Het PAN draagt goede ideeën en een stimulerende werkomgeving bij, en beschikt over een opmerkelijke verzameling culturele posters in een veelzijdig bruikbaar museumgebouw”, zegt Irene Möllenbeck, de voorzitter van de adviesraad van de stichting “PAN – Ernst Müller collectie”. Een van de eerste samenwerkingsactiviteiten werd een ontwerpproject met vierdejaars-studenten van de cursus “Informatie- en communicatieontwerp”, in het zomersemester in 2014.

Michael Pichler, de zojuist benoemde professor communicatieontwerp, beschrijft de uitdaging aldus: “Tussen Emmerich en Kamp-Lintfort ligt een indrukwekkend fijnmazig cultuurlandschap met een veelvormig cultureel erfgoed. Met dit samenwerkingsverband willen we proberen, door wederzijdse ondersteuning en de uitwisseling van ideeën, een cultureel instituut in te bedden in een pas recent ontstane academische omgeving.”

Taal veranderen
  • Duits
  • Engels