PAN kunstforum niederrhein e.V.

het postermuseum in emmerich – duitsland
 • de
 • nl
 • en
Het PAN kunstforum niederrhein e. V. in Emmerich - Germany!

Privacybeleid

De bescherming van uw gegevens is voor ons van groot belang. Onderstaand vindt u uitgebreide informatie.

1. Algemeen

De bescherming van uw gegevens zoals die bij uw bezoek aan onze website worden verzameld, verwerkt en gebruikt, is voor ons van groot belang. Uw gegevens worden beschermd zoals vereist bij wet.

Met inachtneming van de richtlijnen betreffende de bescherming persoonsgegevens, in het bijzonder zoals die zijn opgenomen in het Telemediengesetz (TMG), is de exploitant van de volgende websites:

verplicht deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor statistische en interne doelen inzover nodig voor de functionaliteit van de website.

De verstrekking van persoonlijke gegevens (naam, adress, e-mailadres, etc.) met als doel een aanmelding, verzoek, een waardering en/of de aankoop van een op onze website aangeboden artikel is vrijwillig en dient slechts de afwikkeling van een aangegane koopverplichting alsmede informatieverstrekking. Deze gegevens worden electronisch opgeslagen.

2. Verzameling en verwerking van statistische gegevens

Een bezoek aan deze webpagina’s genereert gegevens die worden opgelsagen voor statistische en intern-functionele doeleinden. Deze gegevens omvatten de volgende:

 1. naam van de bezochte pagina,
 2. datum en tijd van het bezoek,
 3. de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 4. melding van succesvolle bezoeken,
 5. gebruikte webbrowser
 6. bezoekend webdomein.
 7. IP-adres van de computer van de gebruiker

Overige gegevens worden slechts verzameld indien ze vrijwillig worden aangeboden, bijvoorbeeld in het kader van een verzoek, waardering of bestelling.

3. Gebruik en doorgave van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt bij de beantwoording van vragen, voor de afwikkeling van gesloten overeenkomsten of voor technisch-administratieve doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden slechts derden ter beschikking gesteld inzover dit noodzakelijk is voor eventuele afwikkeling van financiële verplichtingen of indien u dit vrijwillig toestaat. U heb ten alle tijden het recht gegeven toestemming in te trekken.

Persoonlijke gegevens worden verwijderd indien u uw toestemming intrekt, zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het doel waartoe zij werden verstrekt of wanneer hun opslag op grond van wettelijke vereisten niet toelaatbaar is.

4. Recht op informatie

U hebt altijd het recht informatie op te vragen over gegevens betreffende uw persoon. Daarenboven beschikt u te allen tijde over het recht deze gegevens te laten bewerken, te laten blokkeren of te laten verwijderen, voorzover deze althans niet meer noodzakelijk zijn om een opdracht uit te voeren of wettelijk vereist voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Op schriftelijke vragen over uw persoonlijke gegevens zoals die zijn opgeslagen zullen wij ten spoedigste antwoorden, zonder berekening van kosten. Richt u uw aanvraag om informatie over de aard and inhoud van uw opgeslagen persoonlijke gegevens, alsmede een eventueel verzoek om verandering, correctie of verwijdering aan

Uw aanvraag wordt door ons onmiddellijk verwerkt, voorzover geen wettelijke gronden dit verhinderen.

5. Veiligheid van uw gegevens

Voor zover dit organisatorische en technisch mogelijk is worden uw gegevens buiten bereik van derden opgeslagen. In het geval van communicatie per e-mail of ander electronisch medium kan nooit worden gegarandeerd dat uw gegevens volledig veilig zijn. Als sprake is van vertrouwelijk informatie raden wij u daarom aan ons te contacteren per brief.

6. Google-Maps

Deze website maakt gebruik van de online kaartendienst Google Maps, eigendom van Google Inc. De gebruiker van deze website stemt in met het verzamelen, verwerken en de aanwending van automatisch gegenereerde data door Google Inc. en zijn licentiehouders. De Servicevoorwaarden van Google Maps kunnen worden geraadpleegd onder de Aansprakelijkheidsverklaring van Google Maps.

Taal veranderen
 • Duits
 • Engels